rss

13 Nov

COORDONATORI: Prof. Şomoiag Lucia, Prof. Fuştei Maria. Convenţia ONU privind drepturile copilului arată că acţiunile educative trebuie să se desfăşoare fără discriminare şi numai în interesul copilului, să-i fie luată în considerare opinia în privinţa oricăror proceduri care îl afectează. Aceeaşi convenţie reglementează dreptul copiilor cu dizabilităţi la cea mai deplină integrare posibilă. Învăţământul trebuie […]

13 Nov

INITIATOR: FUŞTEI MARIA, PROF. ÎNV. PREPRIMAR, GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 BUZĂU Călătoria „Pe strada copilăriei” este mult mai plăcută şi mai sigură dacă suntem alături de fiinţa cea mai dragă, mama. Având la îndemână talentul dăruit de prima fiinţă din viaţa noastră, dar şi îndemânarea şi creativitatea dobândite prin grija şi strădania dascălilor noştri, […]

13 Nov

COORDONATORI: Insp. Prof. Mocanu Silvia, Prof. Fuştei Maria, Prof. Zecheru Mihaela- Elena Festivalul este o invitaţie de a descoperi fericirea de a fi copil şi oferă preşcolarilor posibilitatea să se exprime în limba engleză într-un alt context decât cel cu care sunt obişnuiţi. Mai mult decât atât, implicarea copiilor în activităţi extraşcolare cu valoare artistică […]